Beskrivelse
netzpraxis er det centrale fagblad for ca. 420 elnetselskaber, der tilsammen dækker 95% af elnetdriften i Tyskland. Bladet henvender sig også til industrivirksomheder med egne kraftværker og net.

Bladet har fokus på alt inden for projektering, opbygning, drift og vedligehold af energiforsyningsnet.

Her finder læseren aktuel, faglig information, produktnyheder, nyt fra brancheorganisationerne, etc. Bladet beskriver også, hvad økonomi, politik og nye love i praksis betyder for netselskaberne.

Udgiver
EW Medien und Kongresse
Redaktion
EW Medien und Kongresse
Frekvens
Månedligt | 10 gange årligt
Årgang
50 (2011)
Distribueret oplag
7.751 eksemplarer pr. udgivelse i gennemsnit målt i perioden 01.07.09 – 30.06.10


Målgruppe

Den primære målgruppe (72% af læserne) er energiforsyningsvirksomheder (medlemmer af BDEW) og industrivirksom-heder med egne kraftværker og forsyningsnet. Målgruppen er især den tekniske og administrative ledelse i netselskaber, herunder driftsledere, ingeniører, kabelmestre og montører. Målgruppen omfatter også industrivirksomheder, selvstændige el-installatører og fagskoler.