Beskrivelse
Den engelsksprogede udgave af EuroHeat & Power er et internationalt orienteret fagblad for fjernvarmesektoren (DH, DC og CHP).

Som officielt talerør for den europæiske paraplyorganisation Euroheat & Power fokuserer bladet på den teknologiske, politiske og økonomiske udvikling i branchen.

Udgiver
Euroheat & Power i samarbejde med AGFW
Redaktion
EW Medien und Kongresse
Frekvens
Kvartalsvis | 4 gange årligt
Årgang
10 (2011)
Oplag
Ca. 4.000 eks. pr. udgivelse (distribueret)


Målgruppe

90% af oplaget distribueres i Europa. Målgruppen er primært den politiske og tekniske ledelse i virksomheder, der arbejder med fjernvarme/-køling og kraftvarme. Ud over forsyningsselskaber omfatter målgruppen leverandørvirksomheder, rådgivere, myndigheder, vidensinstitutioner, etc.
Energi Media | Dalbyvej 50 | DK-8722 Hedensted | Tel.: +45 76 74 07 03