Beskrivelse
Den tysksprogede udgave af EuroHeat & Power er ifølge en læseranalyse fra 2002 det mest læste fagblad i den tyske fjernvarmesektor (5 læsere for hvert blad).

Som det eneste fagblad på markedet dækker det hele produktions- og proceskæden inden for fjernvarme – herunder kraftvarme, nærvarme og fjernkøling.

Bladet har fokus på teknologiske nyheder, videnskabelige undersøgelser, markedstrends, etc. samt politiske, økonomiske og juridiske aspekter med relevans for fjernvarmesektoren.

Udgiver
Euroheat & Power i samarbejde med AGFW
Redaktion
EW Medien und Kongresse
Frekvens
Månedligt | 10 gange årligt
Årgang
41 (2012)
Distribueret oplag
1.168 eksemplarer pr. udgivelse i gennemsnit målt i perioden 01.07.10 – 30.06.11
Distribution
Tyskland, Østrig og Schweiz


Målgruppe

Den primære målgruppe er varmeforsyningsselskaber, især medarbejdere på leder- og mellemlederniveau. 84% af bladets læsere har beslutnings- og/eller indkøbskompetence. Målgruppen indbefatter desuden leverandørvirksomheder samt tekniske, økonomiske og juridiske konsulentvirksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner.